Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
“ ตำบลตะปาน คมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน” ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
               

 
นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(081-370-7541)
 
นางธนัชนก อำไพเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
(089-592-3959)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 สปสช.อบต.ตะปาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
คำสั่ง/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (ดู : 17) 1 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนซอยตะปาน 12 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน บริเวณชุมชนบ้านเขาพระ (ดู : 38) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 36) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 41) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามจับ (ดู : 32) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (ดู : 35) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ (ดู : 27) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 28) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโต๊ะนักเรียน (ดู : 27) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 27) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 29) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 26) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ประชุมสภา อบต.ตะปาน (ดู : 27) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 28) 12 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 25) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 32) 25 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 30) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 30) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 30) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 (ดู : 29) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 32) 24 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 (ดู : 29) 23 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 31) 23 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 30) 23 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 31) 23 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 31) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 30) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ทุ่งสง สวรรค์บนดินวิชาการ" (ดู : 30) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนโรงเรียนอนุบาลตะปาน (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ยไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ดู : 31) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 31) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 34) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะสำหรับโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 33) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 34) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา (ดู : 31) 21 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะรวมค่าน้ำมัน (ดู : 35) 12 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง (ดู : 40) 11 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา (ดู : 38) 11 ก.ค. 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 38) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkiet Printer) (ดู : 40) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง (ดู : 39) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 39) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 39) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 43) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 40) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 45) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 44) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (ดู : 46) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ดู : 44) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ (ดู : 44) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ (ดู : 77) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 46) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 61) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 45) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา ม.3 บ้านบางเบา (ดู : 75) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 47) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 48) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตาเผาขยะขนาดเล็ก (ดู : 45) 27 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
  9/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
โทรศัพท์ : 077-927-477
โทรสาร : 077-927-495
E-mail Address : taparn077@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.taparn.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs